Terug naar overzicht

Begeleiden vanuit Systemisch/
Sjamanistisch perspectief met
Paarden en andere dieren (SWP)

In deze sterk ervaringsgerichte opleiding ontwikkel jij je tot een begeleider die samen met paarden en eventueel andere dieren energetisch werkt vanuit een systemisch perspectief volgens de natuurwetten. Je krijgt inzicht in de energetische dynamieken die je waarneemt binnen systemen van de coachklant. Je krijgt bewustzijn op je Felt Sense. Je leert de dieren te lezen en te integreren in je aanpak en zodoende een systemische/sjamanistische sessie zelfstandig eventueel met hulp van een co-coach te begeleiden.

Wat leer je?

We gaan in de opleiding op de volgende onderwerpen in:

In deze opleiding ontwikkel jij je tot begeleider en ga je werken op jouw eigen wijze met de paarden en andere dieren. Jij wordt als het ware meer paard met de paarden in de begeleiding. Wij zijn overtuigd van de kracht en wijsheid van de paarden. Ze de vrijheid geven om leermeester te zijn, maakt prachtige diepgaande helingen voorbij de woorden mogelijk.

Tijdens de opleiding is er ruimte en aandacht deels voor jouw persoonlijke reis en natuurlijk je verdere ontwikkeling als begeleider samen met paarden. Want je kan iemand zo ver begeleiden als dat je zelf bent. Deze verdieping geeft je de mogelijkheid om op andere lagen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces van anderen. Wij geloven in het zelfhelende principe van de mens en met jouw toewijding ben je na deze opleiding in staat om met behulp van paarden energetisch een sessie te begeleiden vanuit een gegronde houding.

Het afstemmen in het veld van de cliënt met je eigen felt sense (energetisch dieper weten) en met de paarden wordt veel in de ervaring geoefend in de opleiding. In deze zogenoemde driehoek werken we met de energie in het veld. We gaan in de opleiding in op systemische en natuurlijke wetmatigheden. Je leert het ‘waar’ nemen en lichaamstaal van mens en dier te lezen. Hoe het paard in het veld voor heling zorgt. En hoe je als begeleider zonodig intervenieert om heling en beweging te creëren in de gestolde energie. Dit alles door veel te oefenen met elkaar, met gastcliënten en de paarden op verschillende locaties en gastcolleges te volgen met verschillende gastdocenten. Zo gaan we gezamenlijk ervaringsgericht in op het wezen paard, systemische werk, sjamanistische aspecten, chakraleer en lijfgericht werk. Dit wordt met theorie onderbouwd. En maakt dat het een complete opleiding is met een nauwkeurig samengesteld programma.

De begeleiders is de kudde; Gerarda, Roos en Gold. De opleiders zijn Coby van Beets-van der Hoeff en opleider Mira Opdam

Deze opleiding kent 18 lesdagen en 2 supervisiedagen en duurt 10 maanden. Bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers start de opleiding op de geplande datum.

Kifungo Opleidingen houdt zich het recht voor om bij minder dan 8 mensen het programma door te schuiven naar een volgende maand tot het minimale aantal is bereikt. De geplande data wordt dan aan de achterzijde uitgebreid met het gemiste aantal aan de voorzijde.

De lesdagen werken we op de Renske Hoeve, Broeklanderweg 64, 7341 PM Beemte Broekland. Tussen elk lesblok verwachten wij dat er intervisie gedaan wordt met de medestudenten.

De supervisiedagen werken we op locaties van studenten. Dit om met verschillende paarden te oefenen.

Data SWP11 2024/2025

 • 17, 18 en 19 april
 • 16 en 17 mei
 • 14 juni
 • 10 en 11 juli
 • 29 (met overnachten) en 30 augustus
 • 26 en 27 september
 • 7 en 8 november
 • 12 en 13 december
 • 16 en 17 januari
 • 6 en 7 en 8 februari

Data SWP12 2025/2026

 • 12, 13 en 14 maart
 • 16 en 17 april
 • 15 mei
 • 12 en 13 juni
 • 10 (met overnachten) en 11 juli
 • 04 en 05 september
 • 10 oktober
 • 13 en 14 november
 • 18 en 19 december
 • 22 en 23 en 24 januari

Jouw investering is € 4.950,00 excl BTW. Kifungo is BTW-plichtig. Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, lunch, drankjes, versnaperingen. En exclusief overnachtingskosten. Mogelijkheden voor overnachting tijdens de blokken zijn er in B&B’s of campings in de omgeving.

Er is een open dag op 18 juli van 09.30 tot 12.00 uur. Je kunt je op de agenda van Kifungo vrijblijvend en kosteloos aanmelden hiervoor.
Wanneer de groep geformeerd is, stellen we op de eerste lesdag de definitieve opleidingsdagen vast.

Voor meer informatie:

Coby van Beets-van der Hoeff
[email protected]
06-51618202

Testimonials

Ik vond de opleiding een openbaring. Mijn perspectief is groter gegroeid en ik geloof nu nog heel veel meer dan voorheen an de kracht en de zachtheid van der natuur. En an de samenwerking van alles. Ik ben zelf ook gegroeid door de opleiding.

– Anna Raettig (Duitse student)


Ik kijk met een glimlach terug op SWP en mijn eigen innerlijke reis. Coby heeft me het wetende veld en de wijsheid van de paarden laten zien, voelen en begrijpen. Het heeft een nieuwe laag geopend voor de rest van mijn leven.

– Tessa


In de SWP heb ik het systemisch werken met paarden ambacht eigen gemaakt doordat ik in de opleiding zelf kon ervaren en oefenen. Door veel zelf te kunnen oefenen onder begeleiding van Coby & Eva heb ik het vertrouwen gekregen in mezelf om hier mijn vak van te maken.

Autorijden leer je niet uit het theorieboek, hiervoor moet je de weg op en zelf rijden. De SWP is een lesauto op de weg, je kan alles zelf leren door te doen.

– Anne Mulder


“Het is alsof ik één groot geheim heb ontdekt, een soort code heb gekraakt. Dat omschrijft voor mij het beste mijn SWP reis met de paarden.”

– Linda van Wijk

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden

Het programma

Het programma is weliswaar in thema’s opgedeeld, maar we pakken een integrale werkwijze, dus integratie van het voorafgaande zal steeds aan de orde zijn. Het programma is als volgt samengesteld:

 • Dag 1

  Afstemming op jezelf, elkaar en de paarden. Uitleg van het praktische opleidingskader. Toelichting op afstemmen op, waarnemen en interpreteren van de energie in een systeem vanuit de oeroude natuurwetten die door paarden en andere dieren wordt verstaan. Oefeningen m.b.t. waarnemen van gedrag van paarden in de kudde en van gedrag tussen mens en paard vanuit systemisch perspectief.

 • Dag 2

  De tweede dag gaan we verder in op de systemische wetmatigheden met theorie en oefeningen zonder de paarden. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn ordening, teruggave, afbakening. Andere onderwerpen waar mee gewerkt wordt zijn persoonlijke belemmeringen, magische en helende beweging, het niet-weten en contracting.

 • Dag 3

  De derde dag doen we oefeningen rondom ordening en afbakening bij de paarden. Er wordt gewerkt in de driehoek van begeleider, paarden en coachklant. Hier werk je met je medestudenten in deze driehoek. En er worden intervisiegroepen gevormd.

 • Dag 4

  Behandelen we persoonlijke belemmeringen en parels als coach. Theorie over zelfsturing en maskers. Werken in de driehoek van begeleider, paarden en coachklant. Deze dag heeft een avondprogramma.

 • Dag 5

  Dag vijf is integratie van het geleerde over het gedrag van paarden vanuit het systemisch perspectief. Er wordt veel in de praktijk geoefend aan de hand van eigen trillen en felt sense, door middel van werken in de driehoek van begeleider, paarden en coachklant.

 • Dag 6

  Gaat over lichaamsbewustzijn van de mens. Wat laat het lijf zien? Waar stokt de energie? Het geeft inzicht over je eigen lijf en het lijf van de coachklant. Ook ontstaat inzicht in de samenhang tussen de vraag van de coachklant en lichaamshouding. Hoe kun je met praktische oefeningen werken met de coachklant. Deze dag wordt gegeven door gastdocent Frank Nijkamp en Eva is aanwezig als procesbegeleider.

 • Dag 7

  Op de zevende dag oefenen we in de begeleiding vanuit systemisch/ sjamanistisch perspectief met de paarden. Op deze dag is aandacht voor het werken met systemische vragen vanuit de leerlingen. Door middel van feedbackrondes en het koppelen van theorie aan wat in het veld zichtbaar is geworden, wordt het eerder geleerde geïntegreerd.

 • Dag 8/9

  In dit blok van twee dagen maak je kennis met de oeroude natuurwetten, het medicijnwiel, een ceremonie, de overgang van het familiesysteem naar het grote systeem, de rol van het paard/de paarden daarin en hoe als begeleider mee te bewegen.

 • Dag 10

  Deze dag staat schaduwwerk centraal. Dat gaat over het integreren van wat in ieder afzonderlijk is aangeraakt in het sjamanistische blok.

 • Dag 11

  De 11de dag oefenen we in de begeleiding vanuit systemisch/ sjamanistisch perspectief met de paarden. Er wordt gewerkt met gastclienten.

 • Dag 12

  Tijdens deze dag komt gastdocent Marieke van Soest en zij leert je waarnemen en communiceren met paarden. Dit is ter bevordering van je invoelend vermogen in de driehoek van begeleider, paard en coachklant. Ook hier krijg je de mogelijkheid om al doende te leren. Eva is deze dag aanwezig als procesbegeleider.

 • Dag 13

  Deze dag oefenen we in de begeleiding vanuit systemisch/ sjamanistisch perspectief met de paarden. Er wordt met gastclienten gewerkt. Ook is er een korte theoretische uitleg over teamcoaching. Een verdieping kan in een losse module gevolgd worden.

 • Dag 14/15

  In dit blok is er alle ruimte om te oefenen in de begeleiding vanuit het systemisch/sjamanistisch perspectief met paarden. Er wordt beide dagen met gastclienten gewerkt.

 • Dag 16/17/18

  Op de laatste twee of drie dagen (afhankelijk van het aantal mensen) toon je je kennis en kunde in praktijk, aan de hand van praktijkbegeleiding vanuit systemisch/sjamanistisch perspectief met een gastclient. Van de opleiders en je medeleerlingen krijg je feedback op je praktijkcoaching. Aan het eind is de uitreiking van de behaalde certificaten en ronden we deze opleiding gezamenlijk feestelijk af. Coby en Eva nemen twee of drie dagen de praktijktoets af.

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden

Coby van Beets-van der Hoeff

Coby van Beets-van der Hoeff

Mijn dank gaat uit naar de Friesen, KWPN-er en Freibergers: Renske, Sophie, Gerarda, Roos en Jasper, Gold, Hilla en Laskar, mijn leermeesters en naar Ruud Knaapen van Bureau Wind die mij heeft geïnspireerd deze vorm van coaching in mijn werk te integreren. Naar mijn leermeesters bij Venwoude en Phoenix Opleidingen waar ik diepgang en helderheid verder heb ontwikkeld. En Sven Goedbloed die mij jarenlang meenam in de leer van de Natuurwetten/ Sjamanistische wereld. En naar Sven en Sara Hermanides waarmee ik jarenlang diepgaand onderzoek heb gedaan naar de magische verbinding van veld en paarden.

Naar mijn studiemaatje Maatje Bon waarmee ik gedreven en enthousiast het eerste lesmateriaal heb ontwikkeld. En zeker ook mijn opdrachtgevers en leerlingen die mij keer op keer uitdagen mijn kennis te verdiepen.

Coby van Beets-van der Hoeff

Eva van Haasteren

In mijn werkende leven ben ik begonnen als veiligheidsadviseur bij de lokale overheid. Waar ik graag werkte met zowel bestuurders als met inwoners. Altijd vanuit de interesse in de medemens. Mijn rol als begeleider en professioneel coach heb ik ontwikkeld aan het Atma Instituut, bij In the heart of Change en bij Kifungo. Daar heb ik mijn passie, de samenwerking met paarden, toegevoegd aan mijn coachrol. Nu ben ik zelf als opleider verbonden aan Kifungo. Waarvoor dank aan Folkert van der Woude en Coby van Beets – van der Hoeff voor dit vertrouwen. En een diep respect voor mijn prachtige Lusitano paarden Fuzileiro en Heroi.

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden