Terug naar overzicht

Teamcoach met Paarden

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor begeleiders met paarden die zich willen verdiepen in het werken met teams en paarden vanuit systemisch/sjamanistisch perspectief.

Wat leer je?

Begeleiden van teams met de wijsheid van paarden & natuur

Op zoek naar een uniek opleidingsprogramma tot teamcoach/teambegeleider met paarden waarin jouw wijsheid, die van de paarden en de natuur centraal staat?

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor begeleiders met paarden die zich willen verdiepen in het werken met teams en paarden vanuit systemisch/sjamanistisch perspectief.

Doel van dit programma is paardencoaches op een energetische manier te laten werken met de ontwikkeling van teams met oog voor de zakelijke context.

Doel van dit programma is paardencoaches op een energetische manier te laten werken met de ontwikkeling van teams met oog voor de zakelijke context.

Doel van dit programma is paardencoaches op een energetische manier te laten werken met de ontwikkeling van teams met oog voor de zakelijke context.

Vanuit de natuurlijke en systemische wetmatigheden word jij aangezet om te leren vertrouwen op je onderbuikgevoel. Gebruikmakend van een eigen diepe wijsheid, de energie en duidingen van de paarden. Deze leer je om te zetten in krachtige interventies als teamcoach.

Naar ons idee is dat alleen maar mogelijk door onderliggende theorie in de praktijk te ervaren. Dus we gaan oefenen, oefenen, oefenen… Paarden kunnen alleen maar waarachtig zijn en niet doen alsof. Dat wordt ook van jou gevraagd als je in dit programma stapt. Van binnen voelen en naar buiten uiten moet congruent zijn.

Paarden leiden

We volgen de bewegingen van de paarden, erop vertrouwend dat zij meester zijn in de juiste timing en duiding. Zij weten wat het meeste aan de orde is en welke groepsdynamieken verstorend zijn. Ten eerste in de veiligheid en de ordening van de organisatie, vervolgens van het team als eenheid en tenslotte de teamleden als individu. Ook jouw plek als begeleider is onderdeel van het geheel.

Eigen wijsheid

Dit programma kenmerkt zich door het ontwikkelen van vertrouwen en zelfbewustzijn op de eigen wijsheid op intuïtief en helder wetend niveau. Dat vraagt lef van jou als coach/begeleider. Dit vormt de basis om een plek te krijgen en te houden om de wezenlijke onderstroom in teams naar boven te brengen.

Stap voor stap

We nemen je stapsgewijs mee en schetsen de hele context van teamcoaching van intake tot contract, groepsdynamieken, interventie-leer en duiding van de natuurwetten door de paarden en andere dieren.

Ervaringsgericht

We maken gebruik van de eigen groep als team en gastteams om veel en gevarieerd ervaringsgericht te werken met echte teamcasussen.

“Onze diepe wens is om samen met de paarden veel teams en organisaties te ontwikkelen op een wezenlijk niveau.”

De opleiders:

Coby van der Hoeff en Mira Opdam werken al jarenlang energetisch en systemisch met teams van grote en kleinere organisaties. De laatste jaren zijn de paarden een wezenlijk onderdeel van dit werk geworden. Wij delen graag onze kennis en kunde.

De begeleiders bestaan uit twee kuddes:

Gerarda, Roos en Gold

Locaties:

De Renske Hoeve, Broeklanderweg 64, Beemte Broekland

Pelgrim, Bas, Maud, Trees en Kane

Mira Coaching, Eerste Meijerinkshoekweg 7, Wierden

Het programma bestaat uit:

6 lesdagen en 2 intervisiedagen en duurt een half jaar

Data 2022/2023

 • 22 september
 • 28 oktober
 • 24 november
 • 13 januari
 • 23 februari
 • 31 maart

Jouw investering is € 1.995,00 excl. BTW (we zijn btw plichtig).

Kifungo
Coby van Beets-van der Hoeff
paardencoachingopleiding.nl

Mira coaching

Mira Opdam
mira-coaching.nl

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden

Het programma

Het programma is weliswaar in thema’s opgedeeld, maar we pakken een integrale werkwijze, dus integratie van het voorafgaande zal steeds aan de orde zijn. Het programma is als volgt samengesteld:

 • Dag 1

  Theorie en praktijk met de thema’s: De opleidingsgroep als team Jouw plek als teamlid Waarnemen bij de paarden

 • Dag 2

  Theorie en praktijk met de thema’s: Fasen van team in ontwikkeling Jouw positie als begeleider Interventie leer n.a.v. duiding van de paarden

 • Dag 3

  Theorie en praktijk met de thema’s: De politieke arena Van contact naar contract met de opdrachtgever Schaduwwerk Dynamieken duiden van de paarden Werken met gastteam.

 • Dag 4/5

  Integratie theorie en praktijk: Op locatie aan de slag met gastteam. Supervisie en feedback op werken in de driehoek

 • Dag 6

  Integratie, vragen uit ervaringen en koppeling theorie Afsluiting

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden

Coby van Beets-van der Hoeff

Coby van Beets-van der Hoeff

Mijn passie voor paarden en energetisch werk heeft mij gebracht bij de ontwikkeling van het begeleiden en opleiden van andere mensen vanuit systemisch/sjamanistisch perspectief. Dit dient mijn missie om zoveel mogelijk mensen bij de paarden te brengen.

Coby van Beets-van der Hoeff

Mira Opdam

Het systemisch/sjamanistisch begeleiden met paarden is voor mij een levensmissie: Samen met de paarden streef ik als coach en opleider naar ultieme verbinding tussen hoofd, hart en buik bij mens en organisatie.

Aanmelden via de website van kifungo

Verdiepingsopleiding voor begeleiders met paarden